Aduro Primer

4 kg

Transparentní 2K základní PUR-lak na nábytek

Číslo položky:252300021004

Vydatnost: spotřeba přibližně 100 - 130 g/m²

Způsob nanášení:

Rychleschnoucí 2-složkový polyuretanový lak na bázi polyakrylátové pryskyřice/acetobutyrátu celulózy je vhodný především jako základ pod vodou ředitelné laky. Produkt zdrsňuje povrchy méně než vodou ředitelné základní laky, což přináší významnou úsporu práce a času při mezibroušení.

Tento lak velmi pěkně zdůrazňuje přirozenou kresbu dřeva a je dobře brousitelný a plnivý. Produkt účinně zabraňuje zbarvení povrchu ve vodě rozputnými látkami obsaženými ve dřevě.

Produkt je kompatibilní s tužidlem PUR-Hardener 8419.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Velmi pěkné zvýraznění přirozené kresby dřeva
 • Dobrá brousitelnost
 • Lze přelakovat vodou ředitelnými laky na dřevo
 • Optimální ochrana dřeva proti UV záření
Speciální vlastnosti
 • Velmi dobrá světlostálost
 • Lze přelakovat laky na bázi vody a rozpouštědel
Čistá hmotnost v kg
 • 4

GTIN - EAN Code
 • 9004267141408

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H315
   Dráždí kůži.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com