Aduro Vitea G05

4 kg

Transparentní matný 2K PUR-lak na nábytek

Číslo položky:265100010504

Vydatnost: spotřeba 100 - 130 g/m²

Způsob nanášení:

Inovativní 2-složkový polyuretanový lak Aduro Vitea chrání a udržuje přirozený charakter dřeva.

Je vhodný především jako základ pod vodou ředitelné laky. ADLER PUR-Primer zdrsňuje povrchy méně než vodou ředitelné základní laky. To přináší úsporu práce při mezibroušení.

Díky vysoké odolnosti nabízí Aduro Vitea stejnou ochranu jako běžné polyuretanové laky, ale dřevo díky neutrálnímu zvýraznění kresby a přirozenému vzhledu působí jako neošetřené. Díky účinné ochraně před skvrnami a poškrábáním je vhodný také pro silně namáhané povrchy.

Produkt je kompatibilní s tužidlem PUR-Hardener 8439.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Rychlé schnutí a dobrá brousitelnost
 • Přírodní vzhled dřeva
 • Malé zvýraznění kresby dřeva a přirozená kresba pórů
 • Velmi dobrá chemická odolnost
 • Velmi dobrá ochrana světla
Speciální vlastnosti
 • A + emise těkavých látek
 • Velmi dobrá světlostálost
Čistá hmotnost v kg
 • 4

GTIN - EAN Code
 • 9004267290472

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Popis Velikost Druh dat
Normy
ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) - zkouška 1

Stanovení odolnosti vůči chemickým látkám: 1-B1

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Odolnost vůči oděru

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Odolnost proti poškrábání: 4-D

DIN 68861 (povrchy nábytku)

část 1: Chování v případě chemické expozice: 1 B

DIN 68861 (povrchy nábytku)

část 2: Chování při oděru: 2 D (nad 50 až 150 U)

DIN 68861 (povrchy nábytku)

Část 4: Chování při poškrábání: 4 D (> 1,0 až ≤ 1,5 N)

ÖNORM A 3800-1 (chování při požáru)

Ve spojení se substrátem zpomalujícím hoření: těžko hořlavý (dříve B 1 po B 3800 -1), Q1, Tr 1

Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com