DD-Isoliergrund

4 kg

Základní 2K PUR-lak

Číslo položky:2510304

Vydatnost: spotřeba 100 - 120 g/m²

Způsob nanášení:

Základní 2-složkový polyuretanový lak na bázi polyesterové pryskyřice rychle schne, má nízkou viskozitu a dobře penetruje do podkladu. Má výborné izolující vlastnosti.

Produkt je kompatibilní s tužidlem PUR-Hardener 8401.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Rychlé schnutí
 • Výborné izolující vlastnosti
 • Dobrá penetrace do podkladu
Speciální vlastnosti
 • A + emise těkavých látek
Čistá hmotnost v kg
 • 4

GTIN - EAN Code
 • 9004267058164

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com