Aquafix Oxid

500 g

Prostředek na železné povrchy pro vytvoření efektu zrezlého povrchu.

Číslo položky:813200021012

Způsob nanášení:

Aquafix Oxid vykouzlí přes noc klasický rezavě červený povrch - efekt surové rzi. Prostředek zajistí živý, vždy individuální výsledek.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 0.5

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H314
   Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Interiér
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den DIY Kunden geeignet

Nástroj na čištění
  • Vodou
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com