Innolux Decklack GF G05

25 kg

Navalovací vrchní UV lak pro průmyslové lakování parket a nábytku

Číslo položky:276500010525

Vydatnost: přibližně 3 - 6 g/m²

Způsob nanášení:

Navalovací vrchní UV lak na bázi nenasycených akrylátových pryskyřic má extrémně vysokou mechanickou odolnost - zejména proti poškrábání ocelovou vlnou, velmi vysokou odolnost proti oděru a vynikající chemickou odolnost.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Velmi dobrá chemická odolnost
 • Velmi dobrá mechanická odolnost
Speciální vlastnosti
 • A + emise těkavých látek
Čistá hmotnost v kg
 • 25

GTIN - EAN Code
 • 9004267346940

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H315
   Dráždí kůži.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Normy
ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) - zkouška 1

Stanovení odolnosti vůči chemickým látkám: 1-B1

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Odolnost vůči oděru

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Odolnost proti poškrábání: 4-D

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Zkouška 5: Odolnost vůči malým zdrojům vznícení: 5-B

ÖNORM A 3800-1 (chování při požáru)

Ve spojení se substrátem zpomalujícím hoření: těžko hořlavý (dříve B 1 po B 3800 -1), Q1, Tr 1

DIN 53160-1 nebo DIN 53160-2

Stálost potu a slin

ÖNORM EN 71-3

Bezpečnost hraček, Migrace určitých prvků (bez přítomnosti těžkých kovů)

Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com