Innolux Haftpromotor

25 kg

Navalovací UV základ pro průmyslové použití

Číslo položky:270200020025

Vydatnost: spotřeba 12 - 15 g/m²

Způsob nanášení:

UV vytvrzovací navalovací základ pro plastové povrchy. Poskytuje UV lakům vynikající přilnavost k podkladu při vysokém mechanickém zatížení.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Vynikající přilnavost k podkladu
 • Velmi dobrá mechanická odolnost
Speciální vlastnosti
 • A + emise těkavých látek
Čistá hmotnost v kg
 • 25

GTIN - EAN Code
 • 9004267252258

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H315
   Dráždí kůži.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H318
   Způsobuje vážné poškození očí.
  • H335
   Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

ÖNORM A 3800-1 (chování při požáru)

Ve spojení se substrátem zpomalujícím hoření: těžko hořlavý (dříve B 1 po B 3800 -1), Q1, Tr 1

© by adler-lacke.com