Acryl-Fensterfüller HighRes

Weiß / 5 kg

Vodouředitelný rychleschnoucí stříkací plnič pro povrchovou úpravu oken a dveří

Vodouředitelný rychleschnoucí stříkací plnič pro povrchovou úpravu oken a dveří

Číslo položky:550105000005

Vydatnost: 400-450 g/m² vč. ředění a prostřiku

Způsob nanášení:

Vodouředitelný, rychleschnoucí stříkací plnič na bázi speciální akrylové disperze je určen pro řemeslníky a průmysl. Je velmi dobře brousitelný a plnivý, neobsahuje biocidy. Obsahuje speciální plniva pro izolaci vodou rozpustných extraktivních látek.

Nízký obsah organických rozpouštědel.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Vynikající brousitelnost
 • Rychlé schnutí
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Rychlé schnutí
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
Netto Gewicht in kg
 • 5

Tónovatelné
Bezpečnostní instrukce
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
 • Určeno na okna a vchodové dveře.

  Obzvláště vhodné pro měkké dřevo.

Nástroj na čištění
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com