Acryl-Flutfüller

Weiß / 25 kg

Vodouředitelná bílá mezivrstva s možností využití jako základní vrstva

Vodouředitelná bílá mezivrstva s možností využití jako základní vrstva

Číslo položky:551005000025

Vydatnost: spotřeba 150-200 g/m²

Způsob nanášení:

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Vodouředitelná bílá mezivrstva s možností využití jako základní vrstva. Má velmi dobré izolační vlastnosti a vysokou plnivost, zvláště druhů dřeva, které mají hrubou strukturu pórů (Meranti). Mezivrstva zlepšuje odolnost lakovaných konstrukcí vůči povětrnostním vlivům díky optimální ochraně proti vlhkosti.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Chrání proti protimodrání a napadení dřevokaznými houbami
 • Velmi dobré izolační schopnosti
 • Velmi dobrá plnivost
Speciální vlastnosti
 • Odolnost proti UV-záření
 • Odolné
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Ochrana dřeva
 • Vodouředitelné: ano
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Netto Gewicht in kg
 • 25

Bezpečnostní instrukce
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
 • Určeno na rozměrově stabilní konstrukční dřevěné díly exteriéru jako jsou dřevěná okna, dveře, garážová vrata, ve třídách použití 2 a 3, bez kontaktu se zemí.

Nástroj na čištění
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com