Acryl-Spritzfüller

Weiß / 6 kg

Vodouředitelná stříkací mezivrstva pro krycí lakování.

Vodouředitelná stříkací mezivrstva pro krycí lakování.

Číslo položky:4100206

Vydatnost: Vydatnost při jedné vrstvě (g/m²): 300-350
Vydatnost při aplikaci stříkáním vč. prostřiku.
Produkt je připraven k použití.

Způsob nanášení:

Rychleschnoucí plnič na bázi vody k nanášení stříkáním, bez obsahu biocidů, vyznačující se velmi dobrou trvalou elasticitou, dobrou plnivostí dobrým izolačním účinkem vůči extraktivnm látkám. Díky nízkému obsahu organických rozpouštědel je obzvláště šetrný vůči životnímu prostředí.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Speciální vlastnosti
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Rychlé schnutí
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
Bezpečnostní instrukce
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
  • Rozměrově stálé dřevěné konstrukční díly jako jsou dřevěná okna, vchodové dveře nebo garážová vrata, převážně z měkkého dřeva
  • Viz Přílohu 3 „Směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných oken stříkáním“, druhy dřeva / lazurové příp. lakové skladby

Nástroj na čištění
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com