Aquawood Diamond-Sealer L

20 kg

Vodou ředitelná 2K mezivrstva pro prémiový lazurovací systém Aquawood Diamond

Číslo položky:572300020020

Vydatnost: spotřeba 200-240 g/m²

Způsob nanášení:

Vodou ředitelná 2-složková mezivrstva mezivrstva vytváří vysoce kvalitní podklad pro následné aplikování lazurovací vrchní vrstvy v systému Aquawood Diamond. Produkt velmi dobře probarvuje póry, má vynikající přilnavost za mokra a vynikající izolační vlastnosti. Poskytuje vynikající ochranu proti UV záření a významně tak přispívá k vysoké trvanlivosti celé konstrukce okna.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Vynikající přilnavost za mokra
 • Nejvyšší třída povrchové úpravy oken
 • Odolnost proti UV záření
 • Vynikající probarvení pórů
 • Vynikající izolační vlastnosti
Speciální vlastnosti
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 20

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/ ...
  • P321
   Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku).
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
 • Určeno jako mezivrstva pro lazurovací povrchovou úpravu oken a dveří v systému Aquawood Diamond.

Směs
Nástroj na čištění
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com