Aquawood Intercare FlowQ

25 kg

Bílá mezivrstva pro krycí systém povrchové úpravy oken.

Bílá mezivrstva pro krycí systém povrchové úpravy oken.

Číslo položky:552105000025

Vydatnost: 100-150 g/m²

Bílá mezivrstva pro krycí systémy povrchové úpravy oken zajišťuje velmi dobrou izolaci, plnivost a odolnost proti bobtnání. V systému s vrchní vrstvou Covapro nebo Covatop výrazně zlepšuje odolnost proti povětrnostním vlivům díky optimální ochraně proti vlhkosti. Produkt je na vodní bázi, zajišťuje vynikající stabilitu povrchové úpravy a dokonalý výsledek na oknech a vchodových dveřích z pórovitých dřevin jako je meranti.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Blokuje bobtnání dřevních vláken
 • Velmi dobrá izolace a plnivost
 • Odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vynikající ochrana proti vlhkosti
 • Vynikající stabilita na meranti
Speciální vlastnosti
 • Odolnost proti UV-záření
 • Odolné
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 25

Bezpečnostní instrukce
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
 • Určeno jako mezivrstva pro krycí systémy povrchové úpravy oken.

© by adler-lacke.com