Aquawood Intercare ISO

Weiß / 6 kg

Vodouředitelná stříkací mezivrstva pro krycí lakování oken.

Vodouředitelná stříkací mezivrstva pro krycí lakování oken.

Číslo položky:4100206

Vydatnost: spotřeba 300-350 g/m²

Způsob nanášení:

Mezivrstva na bázi vody pro krycí lakování oken je určena k nanášení stříkáním se vyznačuje velmi dobrou trvalou elasticitou, dobrou plnivostí, dobrým izolačním účinkem vůči extraktivnm látkám. Díky nízkému obsahu organických rozpouštědel je obzvláště šetrný vůči životnímu prostředí. Neobsahuje biocidy.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Vysoká trvalá pružnost
 • Obzvláště vhodné pro měkké dřevo
 • Rychlé schnutí
Speciální vlastnosti
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 6

Bezpečnostní instrukce
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
 • Vhodné pro rozměrově stálé dřevěné konstrukční díly jako jsou dřevěná okna, vchodové dveře nebo garážová vrata, převážně z měkkého dřeva.

  Viz. Příloha 3 „Směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných oken stříkáním“, druhy dřeva / lazurové příp. lakové skladby.

Nástroj na čištění
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com