Aquawood Intercare SQ

Weiß / 5 kg

Vysoce plnivá stříkací mezivrstva pro povrchovou úpravu dřevěných oken a dveří

Vysoce plnivá stříkací mezivrstva pro povrchovou úpravu dřevěných oken a dveří

Číslo položky:552205000005

Vydatnost: spotřeba 300-400 g/m² vč. ředění a prostřiku

Výrobek se vyznačuje vynikající plnivostí, velmi dobrými izolačními vlastnostmi a dobrou brousitelností. Je obzvláště šetrný k životnímu prostředí díky nízkému obsahu organických rozpouštědel. 

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Velmi dobré izolační schopnosti
 • Vhodné na tvrdé i měkké dřevo
 • Velmi dobrá plnivost
 • Rychlé schnutí
Speciální vlastnosti
 • A + emise těkavých látek
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 5

Bezpečnostní instrukce
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
 • Určeno na ozměrově stabilní a částěčně rozměrově stabilní dřevěné komponenty v interiéru a exteriéru, jako jsou dřevěná okna, dveře domu, okenice, brány, zimní zahrady atd.

  Obzvláště vhodné pro měkké dřevo.

  Pro vlhké místnosti (např. vnitřní bazény) lze použít pouze ve speciální skladbě nátěru

© by adler-lacke.com