Aquawood Intermedio HF

25 kg

Vodouředitelná máčecí mezivrstva pro okna a dveře.

Vodouředitelná máčecí mezivrstva pro okna a dveře.

Číslo položky:5376925

Způsob nanášení:

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Vodouředitelná bezbarvá mezivrstva na bázi akrylátových disperzí má vynikající plnivost a velmi dobrou brousitelnost. Poskytuje dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům ve spojení s vhodnou vrchní vrstvou. Nezatěžuje životní prostředí. Chrání před modráním a plísněmi. Produkt obsahuje speciální látky na bázi nanotechnologie. Zabraňuje probroušení barevných impregnací nanášených máčením, zlepšuje významně odolnost struktury laků vůči povětrnostním vlivům díky celkovému uzavření povrchu okenního profilu.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Připravené k použití
 • Odolné
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Ochrana dřeva
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Netto Gewicht in kg
 • 25

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
  • Exteriér
 • Mezinátěr na dřevěná okna a domovní dveře. Zabudované lišty na sklo nenatírat. Nepoužívat na okenice s perem a drážkou.

Nástroj na čištění
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com