Aquawood Intermedio ISO

Farblos / 5 kg

Vodouředitelná stříkací mezivrstva pro okna a dveře pro obzvlášt plnivé a hladké povrchy.

Vodouředitelná stříkací mezivrstva pro okna a dveře pro obzvlášt plnivé a hladké povrchy.

Číslo položky:5373005

Vydatnost: spotřeba 7-8 g/m²

Způsob nanášení:

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Mezivrstva na bázi vody má dobrou plnivost a dobrou brousitelnost a vytváří pro obzvlášt plnivé a hladké povrchy. Produkt se vyznačuje vysokou elasticitou a stohovatelností. Zabraňuje probroušení barevné impregnace. Tato mezivrstva nabízí dokonalý vzhled a vysokou plnivost i u dřeva bohatého na pryskyřici, jako je modřín, nebo zvláště druhů dřeva s hlubokými póry, jako je dub. Díky dodatečnému izolačnímu efektu může být použita na všechny druhy dřeva.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům
 • Dobrý plnivost a brousitelnost
 • Obzvlášt plnivé a hladké povrchy
 • Vysoká elasticita a stohovatelnost
 • Pro všechny druhy dřeva
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Odolné
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Ochrana dřeva
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
Netto Gewicht in kg
 • 5

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P321
   Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku).
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
  • Exteriér
 • Vhodné na rozměrově stálé dřevěné konstrukční díly jako jsou dřevěná okna, vchodové dveře nebo garážová vrata. Obzvlášt vhodné na listnaté dřeviny s hrubými póry

  U druhu iroko-kambala lze dosáhnout lepšího izolačního účinku proti extraktivním látkám použitím produktu Aquawood Spritzisoliergrund (izolační základní nátěr k nanášení stříkáním) 51255.

Nástroj na čištění
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com