Aquawood Ligno+ Sealer SQ

5 kg

Stříkací izolační mezivrstva pro povrchovou úpravu oken a dveří v systému Ligno+.

Stříkací izolační mezivrstva pro povrchovou úpravu oken a dveří v systému Ligno+.

Číslo položky:5911405

Vydatnost: Spotřeba 200-250g/m²

Způsob nanášení:

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Stříkací mezivrstva Aquawood Ligno+ Sealer SQ je určená pro povrchovou úpravu oken a dveří v systému Aquawood Ligno+. Zabraňuje probroušení máčecí mezivrstvy a výborně izoluje pryskyřici ve dřevě. Po celém obvodu okeního profilu vytváří souvislou vrstvu, která zabraňuje pronikání vlhkosti do dřeva.
Má vysokou elasticitu, velmi dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům a transparentnost. 

Určeno pro použití na povrchovou úpravu modřínových a dubových oken a dveří v systému Ligno+ Base 57960 / Ligno+ Sealer 59110 / Ligno+ Top 59111.

Mezivrstva chrání před modráním a plísněmi.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Vodouředitelné
 • Vynikající izolace pryskyřice pro modřín a dub
 • Vynikající ochrana před vlhkostí
 • Zabraňuje probroušení máčecí mezivrstvy
 • Obzvlášť plnivý a hladký povrch
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Připravené k použití
 • Odolné
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Voděodolné
 • Ochrana dřeva
 • Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Netto Gewicht in kg
 • 5

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P321
   Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku).
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
 • Určeno jako stříkací mezivrstva pro modřínová a dubová okna a dveře v systému povrchové úpravy Ligno+.

Nástroj na čištění
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com