Polyactive SB

Aromatenfrei / 1 l

Speciální aktivátor pro přípravu podkladu PVC na následnou povrchovou úpravu

Číslo položky:805900021011

Speciálně vyvinutý aktivátor pro PVC materiály připravuje optimálně podklad na následnou povrchovou úpravu. Kromě toho má tato čistící a odmašťovací látka antistatický účinek a slouží k vytvoření adhezního mostu pro systém povrchové úpravy Polycolor 2K SQ.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Optimální příprava podkladu pro povrchovou úpravu
 • Čistící a odmašťovací účinek
 • Adhezní most pro povrchovou úpravu Polycolor 2K SQ
Čistá hmotnost v kg
 • 0,8845

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
Oblast použití
 • Určeno na přípravu podkladu z PVC před povrchovou úpravou.

© by adler-lacke.com