Aquawood Spritzlack XT

Basis zum Tönen / 1 kg

Vodouředitelný krycí lak s extrémními vlastnostmi. 

Vodouředitelný krycí lak s extrémními vlastnostmi. 

Číslo položky:502000003011

Vydatnost: Vydatnost při jedné vrstvě (g/m²): 300 - 600 v závislosti na mezivrstvě.
Vydatnost při aplikaci stříkáním vč. prostřiku.

Způsob nanášení:

Matný pigmentový lak na bázi vody, vrchní nátěr s vynikající odolností proti povětrnostním vlivům a pružností. Produkt se vyznačuje vysokou odolností proti nárazu, rychlé vytvrzení, přírodní vzhled a dobré hmatové vlastnosti. 
Dobrá stabilita na svislé plochy s optimálním průběhem. Obzvláště malý počet mikrobublinek, vysoce aktivní proti pěnění / odvzdušňovače.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Speciální vlastnosti
 • Vhodné na dětské hračky
 • Odolné proti potu a slinám
 • Připravené k použití
 • Odolnost proti UV-záření
 • Odolné
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Voděodolné
 • Rychlé schnutí
 • velmi vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
Tónované
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P321
   Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku).
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
  • Použití pro rozměrově stálé dřevěné díly pro exteriér a interiér - jako např.  dřevěná okna a venkovní dveře.
  • Ve vlhkých místnostech (např. vnitřní bazény) pouze se speciální konstrukcí.
  • Pro rozměrově nestálé dřevěné díly doporučujeme Pullex Color 50530 nebo Pullex Aqua-Color 53331.
  • Prosím, dbejte pokynů v technických listech daného produktu.Nástroj na čištění
Popis Velikost Druh dat
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

DIN 53160-1 a DIN 53160-2 - Odolnost vůči potu a slinám

DIN 53160-1 a DIN 53160-2 - Odolnost vůči potu a slinám

© by adler-lacke.com