KH-Spritzgrund Matt

Farblos / 5 l

Základní vrstva nebo mezivstrva na bázi alkydové pryskyřice.

Číslo položky:5003505

Vydatnost: Vydatnost jednu vrstvu: cca 8 m²/l včetně ředění a prostřiku.

Základní vrstva na bázi rozpouštědel nebo mezivrstva na bázi alkydové pryskyřice s velmi dobrou smáčivostí pórů, dobrým zvýrazněním a transparentností. Rychlé schnutí a dobrá brousitelnost. Bez biocidů.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Rychlé schnutí
 • Voděodolné
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Čistá hmotnost v kg
 • 4.3115

GTIN - EAN Code
 • 9004267043696

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.

© by adler-lacke.com