KH-Spritzgrund Matt

Farblos / 5 l

Číslo položky:5003505

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Rychlé schnutí
 • Voděodolné
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Čistá hmotnost v kg
 • 4,35

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.

© by adler-lacke.com