Pullex Imprägnier-Grund

Farblos / 2.5 l

Systémová transparentní impregnace na dřevo v exteriéru

Číslo položky:443600020002

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Rozpouštědlová impregnace je vhodná pro ochranu dřeva v exteriéru u nových nátěrů.

Tento testovaný a spolehlivý produkt poskytuje dřevu tu nejlepší ochranu proti zamodrání, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem.

Navíc se jednoduše se zpracovává.

Produkt je bez obsahu zdraví škodlivých aromátů. Obsahuje rozpouštědla a ochranné biocidní látky.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Nejlepší ochrana proti zamodrání, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem
 • Spolehlivá ochrana dřeva
 • Jednoduché zpracování
Speciální vlastnosti
 • Biocidní produkt
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti hmyzu
Čistá hmotnost v kg
 • 2.05625

GTIN - EAN Code
 • 9004267225030

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H410
   Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Popis Velikost Druh dat
Normy
Povolení k ochraně dřeva (PT8)

dle nařízení EU o obsahu biocidních látek

ÖNORM B 3802-2 nebo DIN 68800-3

Použitá účinná látka dle normy ӦNORM B 3803 resp. DIN 68800-3 chrání před modráním (zkouška dle EN 152-1) a napadením dřevokaznými houbami (zkouška dle EN 113) a s preventivním účinkem proti napadení hmyzem ( zkouška dle EN 46 ). Potvrzeno externím zkušebním certifikátem. Množství nánosu při normovací zkoušce cca 140 - 155 g/m2.
Účinné látky: B, P, Iv, W

Uznávací certifikát (06/93)

ARGE pro ochranné prostředky na dřevo, Svazu odborníků chemického průmyslu v Rakousku.

© by adler-lacke.com