Pullex 3in1-Lasur

Basis W30 / 2.5 l

Matná olejová lazura na dřevo v exteriéru

Číslo položky:446500003002

Vydatnost: přibližně 12 m²/l

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Tenkovrstvá rozpouštědlová lazura na dřevo obsahuje ochranu dřeva 3 v 1.

Lazurou Pullex 3in1-Lasur vytvoříte přirozené, matné povrchy s rovnoměrným zabarvením a zvýrazněním kresby dřeva.


Produkt poskytuje dřevu dobrou odolnost proti vodě a dlouhou životnost povrchu. Produkt reguluje vlhkost ve dřevě a při zvětrávání povrchu se neodlupuje.

Aplikace i další údržba je velmi snadná. Následné přetřetření je možné bez nutnosti broušení.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Přirozený matný vzhled se zvýrazněním kresby dřeva
 • Vysoce kvalitní UV filtry zaručují dlouhodobou ochranu proti povětrnostním vlivům
 • Reguluje vlhkost ve dřevě
 • Neodlupuje se
 • Snadná aplikace a údržba - následné přetření bez nutnosti broušení
 • Široký výběr odstínů díky tónovacímu systému Color4You
Speciální vlastnosti
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Voděodolné
 • Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Ochrana před zamodráním
  • Ochrana proti napadení houbami
Čistá hmotnost v kg
 • 2.128

Tónovatelné
  • Color4You
GTIN - EAN Code
 • 9004267337337

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

© by adler-lacke.com