Pullex Platin

Basis W30 / 2.5 l

Metalická lazura na dřevěné konstrukce v exteriéru

Číslo položky:444700003002

Vydatnost: přibližně 8-12 m²/l

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Tenkovrstvá metalická lazura vytváří díky speciálním pigmentům na dřevěných konstrukcích v exteriéru impozantní, kovově třpitivé barevné efekty.

Natřené povrchy se vyznačují výbornou ochranou proti vodě a povětrnosti, dlouhou životností a jednotnou degradací při zvětrávání bez odlupování. Zároveň je nátěr paropropustný a chrání dřevo proti zamodrání a růstu plísní.

Zvlášť výrazné kovové efekty vytvoříte na hrubě řezaném, štípaném a kartáčovaném měkkém (jehličnatém) dřevě.

Produkt je bez obsahu aromatických rozpouštědel a kobaltu.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Chrání před zamodráním a napadením dřevokaznými houbami
 • Velmi dobrá odolnost proti vodě a dlouhá životnost
 • Neodlupuje se
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Biocidní produkt
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Čistá hmotnost v kg
 • 2.1685

Tónovatelné
  • Color4You
GTIN - EAN Code
 • 9004267272041

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

© by adler-lacke.com