Lignovit Color STQ

RAL1000 Grünbeige / 4 l

Tenkovstvá krycí barva na dřevo v exteriéru.

Tenkovstvá krycí barva na dřevo v exteriéru.

Číslo položky:534300100004

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Vodouředitelná, tenkovrstvákrycí barva na dřevo na bázi akrylátovýcha alkydových pryskyřičných disperzí se velmi dobře se zpracovává, má vysokou pevnost v tahu a dobrou odolnost proti povětrnostním vlivům. Chrábní povrch před zamodráním a plísni pomocí biocidních látek.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Ochrana před zamodráním a plísní
 • Snadné zpracování
 • Vysoká pevnost
 • Odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Cena CATAS WKI Premium Award / Cena CATAS Quality Award
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Ochrana dřeva
 • Odolnost proti UV-záření
 • Odolné
 • Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Netto Gewicht in kg
 • 4,92

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
 • Vhodné na dřevěné stavební prvky v exteriéru, jako např. dřevěné budovy, dřevěné obklady, přístřešky, ploty, okenice, balkony, vrata atd.

  Nevhodné pro přímý kontakt s potravinami a krmivy.

  Nevhodné pro dřevo v trvalém kontaktu se zemí a/nebo s vodou.

Následná povrchová péče

© by adler-lacke.com