Lignovit Color STQ

RAL1000 Grünbeige / 4 l

Tenkovrstvá krycí lazura na dřevo v exteriéru

Tenkovrstvá krycí lazura na dřevo v exteriéru

Číslo položky:534300100004

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Vodouředitelná, tenkovrstvá krycí na dřevo na dřevo na bázi akrylátových a alkydových pryskyřičných disperzí se velmi dobře zpracovává, má vysokou pevnost v tahu a dobrou odolnost proti povětrnostním vlivům. Chrání povrch před zamodráním a plísni pomocí biocidních látek.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Ochrana před zamodráním a plísněmi
 • Snadné zpracování
 • Vysoká pevnost
 • Odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Cena CATAS WKI Premium Award / Cena CATAS Quality Award
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Ochrana dřeva
 • Odolnost proti UV-záření
 • Odolné
 • Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Čistá hmotnost v kg
 • 4,92

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
 • Vhodné na dřevěné stavební prvky v exteriéru, jako např. dřevěné budovy, dřevěné obklady, přístřešky, ploty, okenice, balkony, vrata atd.

  Nevhodné pro přímý kontakt s potravinami a krmivy.

  Nevhodné pro dřevo v trvalém kontaktu se zemí a/nebo s vodou.

Následná povrchová péče

© by adler-lacke.com