Pullex Aqua-Color

Gelb, Basis zum Tönen / 2.5 l

Krycí vodouředitelná lazura na dřevo v exteriéru

Krycí vodouředitelná lazura na dřevo v exteriéru

Číslo položky:5333502

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Krycí vodouředitelná lazura je vhodná k barevnému lakování nového dřeva nebo zesvětlení starého dřeva v exteriéru. Lazura je prodyšná, odolná proti UV záření a chrání proti zamodrání a proti dřevokazným houbám.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Ochrana dřeva
 • Odolnost proti UV-záření
 • Difuzně otevřený
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Čistá hmotnost v kg
 • 2,541

Bezpečnostní instrukce
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P101
   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P103
   Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
 • Určeno na dřevěné konstrukce v exteriéru, které jsou rozměrově nestálé, např. přístřešky, dřevěné obložení, balkóny, ploty atd.

© by adler-lacke.com