Lignovit Lasur

Basis W30 / 4 l

Prémiová vodouředitelná tenkovrstvá lazura do exteriéru

Číslo položky:5313504

Vydatnost: přibližně 10-14 m²/l na hoblovaném povrchu

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Vodouředitelná, tenkovrstvá lazura na dřevo v exteriéru je vhodná pro průmyslové a profesionální řemeslné zpracování. Lazura má dobrou odolnost proti povětrnostním vlivům. Při vystavení povětrnosti dochází k jejímu stejnoměrnému odbourávání - neloupe se. Vyznačuje se velmi dobrou zpracovatelností a vysokou prodyšností. Natřené povrchy nejsou náchylné ke slepování.

Ošetřený povrch je chráněn před zamodráním a napadením dřevokaznými houbami a plísněmi.

 

Lze připravit mnoho barevných odstínů díky tónovacímu systému ADLER Mix.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Spolehlivě chrání před zamodráním a napadením dřevokaznými houbami
 • Dle francouzské vyhlášky DEVL1104875A na klasifikaci nátěrových hmot dle emisí těkavých znečišťujících látek bylo uděleno nejlepší možné hodnocení: A +
Speciální vlastnosti
 • Biocídny produkt
 • Odolnost proti UV-záření
 • Odolné
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Čistá hmotnost v kg
 • 4,092

Tónovatelné
  • AdlerMix
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Exteriér
 • Vhodné pro rozměrově nestabilní resp. málo stabilní dřevěné dílce v exteriéru a interiéru, jako jsou např. profilové desky nebo balkónové dílce.

  Produkt není vhodný pro přímý kontakt s potravinami a krmivy ani pro aplikaci na dřevo, které je v trvalém kontaktu s půdou nebo vodou.

Nástroj na čištění
Popis Velikost Druh dat
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com