Lignovit Platin

tönbar / 4 l

Lazura s metalickými efekty na dřevěné fasády.

Lazura s metalickými efekty na dřevěné fasády.

Číslo položky:5328904

Vydatnost: 10-14 m²/l

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Vodouředitelná tenkovrstvá lazura na dřevěné fasády vytváří na dřevě metalické třpytivé barevné efekty. Má vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům, paropropustnost a vysokou UV stabilitu. Při působení povětrnosti dochází k rovnoměrmu úbytku materiálu - neodlupuje se. Materiál se snadno zpracovává, je perfektní pro zpracování technologií Vacumat. Ošetřené dílce lze stohovat.

 

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Ochrana před zamodráním a napadením dřevokaznými houbami
 • Dlouhá životnost
 • Snadné zpracování
Speciální vlastnosti
 • Ochrana dřeva
 • Odolnost proti UV-záření
 • Odolné
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Tónovatelné
Bezpečnostní instrukce
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
 • Určeno pro rozměrově nestálé a omezeně rozměrově stálé dřevěné konstrukce v exteriéru. Obzvláště vhodné na ošetření kartáčovaného, tesaného nebo surově řezaného dřeva.

  Určeno pro průmyslové a profesionální řemeslné zpracování.

  Pro hobby použití použijte Pullex Platin určený pro natírání štětcem.

Nástroj na čištění
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com