Lignovit Plus

Mont Blanc / 4 l

Vodou ředitelná lazura na dřevo v exteriéru

Číslo položky:531905395604

Vydatnost: 10 - 12 m²/l

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Vodou ředitelná lazura je určena na dřevo v exteriéru. Má vyšší obsah sušiny, tím pádem má vyšší plnivost a tím umožňuje delší intervaly údržby. Díky kombinaci speciálních pojiv dosahuje optimální penetrace do dřeva a ochranu povrchu. Má výborné zpracovatelské vlastnosti při natírání i při nanášení pomocí Vacumat.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Ochrana dřeva před zamodráním a dřevokaznými houbami
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Biocidní produkt
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Odolné
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Čistá hmotnost v kg
 • 4,12

Tónovatelné
  • AdlerMix
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Exteriér
 • Vhodné pro rozměrově nestálé stavební dřevěné dílce ve venkovním prostředí jako jsou dřevěné domy, přístřešky, dřevěné obložení, balkóny, ploty atd. Vhodné také pro renovační nátěry na lazury obsahující rozpouštědla.

  Není určeno pro nanášení stříkaním!

Nástroj na čištění
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com