Pullex Holzöl TQ

Farblos / 20 l

Ochranný olej pro dřevěné domy, zahradní nábytek, dřevěné obložení, balkóny, okna.

Číslo položky:5052620

Vydatnost: Vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 7-8
Produkt je připraven k použití!
Pozor: Produkt není určen pro aplikaci stříkáním!

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Olejový ochranný prostředek na dřevo v exteriéru.

Vyroben na bázi modifikovaných olejů, bohatý na pojiva, s velmi dobou penetrací a speciálními, vysoce účinnými UV-absorbéry.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Biocidní produkt
 • Připravené k použití
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Čistá hmotnost v kg
 • 17,2

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Exteriér
Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com