Pullex Objekt-Lasur

Farblos / 2.5 l

Tenkovrstvá lazura na dřevo v exteriéru

Číslo položky:5079002

Vydatnost: 8-12 m²/l

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Tenkovrstvá lazura bez aromátů na dřevo v exteriéru. Má výbornou odolnost proti povětrnostním vlivům a vynikající světlostálost.

Chrání dřevo před zamodráním a dřevokaznými houbami a neodlupuje se.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Neodlupuje se
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Biocidní produkt
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Čistá hmotnost v kg
 • 2,05

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Oblast použití
  • Exteriér
 • Určeno na rozměrově nestabilní dřevěné konstrukce v exteriéru, např. dřevěné chaty, přístřešky, dřevěné venkovní obložení, ploty atd.

  Na ochranu proti houbám a hmyzu základujte výrobkem Pullex Impraegnier-Grund 50208 a násl.

Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com