Pullex Paste

Oxidrot / 1 kg

Tónovací pasta pro produktovou řadu Pullex.

Číslo položky:9049211

Tónovací pasta je určena k úpravě a změně odstínů produktů z řady Pullex.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 1

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.

© by adler-lacke.com