Pullex Plus-Lasur

Basis W30 / 2.5 l

Nestékavá rozpouštědlová lazura na dřevo v exteriéru

Číslo položky:5041002

Vydatnost: přibližně 8-12 m²/l

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Univerzální rozpouštědlová lazura bez aromatických látek je určená k natírání na dřeva v exteriéru. Lazura je vhodná pro nové nátěry i renovace. Při vystavení povětrnostním vlivům nedochází k odlupování. Dlouhá otevřená doba umožňuje natírání bez problémů.
Kombinace moderních pojiv, vysoký podíl sušiny a aktivní UV-filtry zaručují dlouhodobou ochranu proti povětrnostním vlivům. Díky vyššímu obsahu pevných látek lazura šetrná k životnímu prostředí.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Přirozený povrch
 • Ochrana proti zamodrání a dřevokazným houbám
 • Vysoká paropropustnost
 • Dlouhá otevřená doba
 • Dlouhodobá ochrana proti povětrnostním vlivům
 • Vysoký obsah pevných látek
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Biocidní produkt
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Mírný zápach
 • Bez zápachu
 • Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Čistá hmotnost v kg
 • 2,3

Bezpečnostní instrukce
  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Exteriér
 • Určeno pro natírání dřevěných konstrukcí a fasád, štítů, vrat, plotů, pergol, altánů, balkónů, střešních podhledů, obkladů, okenic, markýz, atd.

  Produkt není vhodný pro aplikaci stříkáním!

Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com