Pullex Silverwood

Farblos / 5 l

Rozpouštědlová impregnační lazura do exteriéru se stříbřitým kovovým a patinovým efektem

Číslo položky:5050105

Vydatnost: Hrubě řezané: 4-8 m² / l na jednu vrstvu
Broušené: přibližně 8-12 m² / l na jednu vrstvu

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Rozpouštědlová impregnační lazura s obcahem účinných biocidních látek je určena k natírání dřevěných konstrukcí v exteriéru. Moderní barevné odstíny vytváří stříbřitý kovový vzhled dřeva nebo patinový efekt. Speciální pigmenty zajišťují při působení povětrnostních vlivů stříbřitý patinový efekt. Obzvláště výrazný rustikální vzhled a vzhled starého dřeva vytváří na hrubě řezaném, kartáčovaném a sekaném dřevě.


Nátěr se při působení povětrnostních vlivů neodlupuje se a zachovává paropropustnost dřeva.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Impregnační lazura pro vytvoření speciálních stříbřitých vzhledů a efektu patiny
 • Mimořádný, vyrázný vzhled vytváří na vytváří na hrubě řezaném, kartáčovaném a sekaném dřevě
 • Vynikající stabilita i v náročných podmínkách exteriéru
 • Díky speciální třpitivé pigmentaci se efekt patiny postupně vyvíjí a není třeba další renovační nátěr
 • Neloupe se
 • Registrovaný prostředek na ochranu dřeva působí preventivně proti hmyzu, houbám a zamodrání dřeva
 • Nejprodávánější produkt ADLER
Speciální vlastnosti
 • Biocidní produkt
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Mírný zápach
 • Připravené k použití
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti hmyzu
Čistá hmotnost v kg
 • 4,15

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H410
   Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Exteriér
 • Vhodné na rozměrově nestálé venkovní dřevěné díly, např. dřevěné chaty, přístřešky, dřevěné venkovní obložení, balkóny, zahradní nábytek atd.

  Pro rustikální efekt je obzvlášť vhodné kartáčované nebo hoblované dřevo.

Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com