Legno-Dura-Öl

Farblos / 2.5 l

Vysoce odolný olej na dřevo v interiéru

Číslo položky:703500020002

Mimořádně odolný olej Legno-Dura-Öl je určen na velmi namáhané povrchy v interiéru, jako jsou schody a podlahy.

Tento produkt kombinuje nejlepší vlastnosti olejů a laků a kromě mimořádné ochrany propůjčuje dřevěným plochám přirozený, matný vzhled a povrch příjemný na dotyk.

Je vhodný i pro ošetření kuchyní, pracovních stolů, desek, schodů, interiérových dveří, nábytku a dětských hraček.

Má velmi dobrou mechanickou a chemickou odolnost při aplikaci válečkem. Olejované porvchy rychle schnou a jsou antistatické.

Snadno a rychle se aplikuje štětcem nebo válečkem a to bez nutnosti stírámí přebytků jako u ostatních olejů!

Nevhodný na tropické dřeviny!

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Propůjčuje povrchu přirozený vzhled a vynikající ochranu
 • Dosahuje velmi dobrou chemickou a mechanickou odolnost při aplikaci válečkem
 • Vytváří antistatické povrchy příjemné na dotyk
 • Nízká tendence k vyleštění
 • Univerzální zpracování, výborný rozliv a rychlé schnutí
 • Není nutné stírat přebytky při aplikaci štětcem a válečkem jako u jiných olejů
 • Univerzální použití i na pracovní stoly, desky, schody, nábytek i dětské hračky
 • Snadná údržba - osvěžení povrchu je možné stejným produktem
Čistá hmotnost v kg
 • 2.20875

GTIN - EAN Code
 • 9004267321886

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.

© by adler-lacke.com