Legno Reiniger

1 l

Čistící prostředek na olejované povrchy

Číslo položky:8002511

Vydatnost: přibližně 50 m²/l

Způsob nanášení:

Čistič Legno-Reiniger je určen na čistění olejovaných ploch. Je účinný i na silné znečištění a mastnoti. Produkt slouží také jako ředidlo pro produkt ADLER Iso-Extrem a produkty řady ADLER Legno.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Připravené k použití
 • Mírný zápach
Čistá hmotnost v kg
 • 0.76

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Oblast použití
  • Interiér
 • Určeno na mastná znečištění nebo jako ředidlo a čisticí prostředek pro produkt ADLER Iso-Extrem a produkty řady ADLER Legno.

© by adler-lacke.com