Rostumwandler Spray

500 ml

Odstraňovač rzi.

Odstraňovač rzi.

Číslo položky:805800020012

Způsob nanášení:

Bezbarvý odstraňovač rzi je určen k odstraňování a pasivaci rzi ze železa a oceli. Je kompatibilní s barvami na bázi kyseliny fosforečné. Přeměňuje zbytkovou rez na pasivní fosforečnan železitý. Zlepšuje antikorozní účinek a trvanlivost následných nátěrů.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Snadné a efektivní použití
 • Připraveno k použití
 • Zlepšuje antikorozní účinek
 • Zvyšuje trvanlivost následných nátěrů
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Připravené k použití
 • Vodouředitelné: ano
Netto Gewicht in kg
 • 0,53

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H290
   Může být korozivní pro kovy.
  • H315
   Dráždí kůži.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P234
   Uchovávejte pouze v původním balení.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P321
   Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku).
  • P390
   Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
  • P406
   Skladujte v obalu odolném proti korozi/… s odolnou vnitřní vrstvou.
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
 • Účinné odstraňování rzi ze železa a oceli.
  Produkt nenahrazuje základní nátěr na ochranu proti korozi!

© by adler-lacke.com