Polyhärter

Weiß/Rot Gr.3 / 30 g

Tvrdidlo pro standardní 2K tmely a stěrky na bázi polyesteru

Číslo položky:9613630

Tvrdidlo je určeno pro běžné 2K tmely a pryskyřice na bázi polyesteru
 

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 0,03

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H242
   Zahřívání může způsobit požár.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H410
   Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Interiér
 • Určeno pro běžné dvousložkové tmely a pryskyřice na bázi polyesteru.

  Není vhodné pro Poly-Spachtel transparentní.

© by adler-lacke.com