2K-Beton-Primer

Farblos / 635 g

Systémový základní nátěr včetně tužidla pro řešení problémů s obtížnými a starými betonovými podklady.

Číslo položky:404100020011

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 0,635

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH205
   Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
  • H315
   Dráždí kůži.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H411
   Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Vnitřní betonové podlahy, jako jsou garáže, sklepy, sklady a pracovní místnosti.

© by adler-lacke.com