2K-Epoxi-Grund

Hellgrau, Zinkchromatfrei / 3 kg

Rozpouštědlový základní lak na ochranu proti korozi

Číslo položky:6830403

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Velmi rychle schnoucí, epoxidový 2-složkový základní lak je odolný proti oděru, má vynikající přilnavost na ocelovém, zinkovém a hliníkovém povrchu.

Poskytuje velmi dobrou antikorozní ochranu, přestože neobsahuje chromové pigmenty. Dobře odolává chemikáliím. Povrchy vykazují dobrou stálou elasticitu.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Vynikající antikorozní účinek
 • Vynikající podpora adheze
 • Chemicky odolné
 • Rychleschnoucí
 • Trvale elastické
Speciální vlastnosti
 • Ochrana vůči rzi
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Čistá hmotnost v kg
 • 3

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH205
   Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H315
   Dráždí kůži.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H411
   Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
 • Určeno jako základní vrstva na různé kompozitní materiály a ocelové konstrukce, kde je požadován vysoce kvalitní základní nátěr jako je výroba vozidel, strojů a přístrojů.

  Vhodné jako pojivý a zpevňující základní nátěr s vysokou ochranou proti vodě na středně silných dřevovláknitých deskách v exteriérech.

Směs
Ředidlo
Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com