Alkyd-Grund

W10 Weiß, tönbar / 2.5 l

Rozpouštědlový základ a mezivrstva s vynikajícími izolačními vlastnostmi pro domácí použití

Číslo položky:5406302

Vydatnost: 8-10 m²/l

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Rozpouštědlový základ na bázi speciálních umělých pryskyřic se širokými možnostmi použití je ideální kutilské použití. Velmi dobře se brousí, má vysokou pružnost a plnivost. Dobře se zpracovává. Má anikorozní účinek a je vhodný také pro izolaci nikotinových skvrn v interiéru.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Rychlé schnutí
 • Vynikající plnivost
 • Dobrá brousitelnost
 • Izolace nikotinových skvrn
 • Vysoká pružnost
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Ochrana vůči rzi
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Čistá hmotnost v kg
 • 3,3

Tónovatelné
  • Color4You
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
 • Určeno na dřevo v interiéru i exteriéru, tvrdé PVC a kov v interiéru. Nepřímo možné použít na zinek a hliník (použít ADLER Acryl-Unigrund 41191 ff, ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304 nebo ADLER Unigrund 54065 ff, srov. příslušné technické listy)

Ředidlo
Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com