Unigrund LM

Blau / 2.5 l

Univerzální 1K antikorozní základní lak

Číslo položky:451605563402

Vydatnost: 10 m²/l

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Antikorozní 1-složkový základní lak je univerzální pro venkovní a vnitřní použití. Posyktuje vynikající ochranu proti korozi a vynikající přilnavost k zinku, hliníku, oceli a tvrdému PVC. Ošetřené povrchy lze přelakovat všemi běžnými vrchními 1-složkovými nebo 2-složkovými laky.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Univerzální
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Ochrana vůči rzi
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Čistá hmotnost v kg
 • 2,5

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
 • Určeno pro kovové konstrukce ze železa, oceli, barevných kovů se zinkem, hliníkem a mědí a materiály z natíratelných plastů a dřeva odolných vůči rozpouštědlům.

Ředidlo
Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com