Aquawood Covapro 40 W30

5 kg

Číslo položky:502900003005

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Speciální vlastnosti
 • Odolné
 • Rychlé schnutí
 • Voděodolné
 • Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
Tónované
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P321
   Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku).
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
Nástroj na čištění
Popis Velikost Druh dat
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

KOMO ® Certifikace

KOMO ® Certifikace 33392 dle BRL 0817 "Filmotvorné systémy povrchové úpravy mezivrstev a finálních vrstev pro dřevo"

DIN 53160-1 a DIN 53160-2 - Odolnost vůči potu a slinám

DIN 53160-1 a DIN 53160-2 - Odolnost vůči potu a slinám

Prohlášení v Baubook Rakousko

Prohlášení v Baubook Rakousko

© by adler-lacke.com