DD-Verdünnung

Aromatenfrei / 1 l

Ředidlo bez obsahu aromátů pro laky PUR a DD

Číslo položky:8001911

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 0.87

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.

© by adler-lacke.com