Reinigungs-Lösung

Wasserverdünnbar / 25 l

Číslo položky:8009225

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Speciální vlastnosti
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 24,5

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H315
   Dráždí kůži.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P321
   Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku).

© by adler-lacke.com