Alkydharzturbo

1 l

Tvrdidlo pro lazurovací a krycí nátěrové systémy na bázi umělých alkydových pryskyřic a pro oleje.

Číslo položky:805400021011

Tvrdidlo vhodné pro lazurovací a krycí nátěrové systémy na bázi umělých alkydových pryskyřic a pro oleje. Je vyvinuto za účelem vylepšení mechanické a chemické odolnosti, a za účelem zajištění lepšího schnutí při nepříznivých klimatických podmínkách (teplota, vlhkost vzduchu).

Je vhodný i na dřeviny obsahující extraktivní látky. 

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Připraveno k použití
 • Rychlé schnutí
Čistá hmotnost v kg
 • 0,93

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH204
   Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H335
   Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
Oblast použití
 • Tvrdidlo pro systémy na bázi syntetických pryskyřic (jako jsou např. ADLER Express Maschinenlack, ADLERSamtalkyd, ADLER Brilliantalkyd, ADLER Ferro GSX). 
  Tvrdidlo pro olej ADLER Legno-Öl.

  Tvrdidlo pro rozpouštědlové výrobky řady ADLER Pullex (jako např. Pullex Color, Pullex Renovier-Grund, lazury Pullex Plus-Lasur, Pullex Top-Lasur, atd.). 

Směs
 • Doba zpracovatelnosti:8 hodiny

© by adler-lacke.com