Innolux Verdünnung

10 l

Číslo položky:803200021010

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 10,6

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H315
   Dráždí kůži.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H318
   Způsobuje vážné poškození očí.

© by adler-lacke.com