Aquawood Ligno+ Base

5 l

Vodou ředitelná impregnace pro prémiový vysoce transparentní systém Ligno+

Číslo položky:5796005

Vydatnost: spotřeba přibližně 100-120 g/m²

Způsob nanášení:

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Vodou ředitelná ochranná impregnace Aquawood Ligno+Base je základ pro vysoce transparentní povrchovou úpravu dřevěných oken v systému Ligno+. Aktivně proniká do buněčné struktury dřeva a stabilizuje lignin.Tím je dřevo chráněno před nepříznívými vlivy okolního prostředí a je trvale zachována kompaktnost spojů dřevních buněk.

Určeno pro průmyslové a řemeslné zpracování. Možnost použití pouze u vysoce transparentních nátěrů s přípravky Aquawood Ligno+ Sealer/Aquawood Ligno+ Sealer SQ/ Aquawood Ligno+ Top M!

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Aktivně zasahuje do buněčné struktury dřeva a zachovává přirozenou barvu dřeva
 • Vysoce kvalitní suroviny stabilizují lignin v bunečných stěnách dřeva
 • Efektivně absorbuje UV záření
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Odolnost proti UV-záření
 • Biocidní produkt
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H411
   Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den DIY Kunden geeignet

Nástroj na čištění
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com