Aquawood Primo TG Color

Beige / 4 l

Číslo položky:543806793704

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.
Systémová báze
  • Na vodní bázi
Speciální vlastnosti
 • Připravené k použití
 • Biocidní produkt
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Vodouředitelné: ano
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Čistá hmotnost v kg
 • 4.1308

GTIN - EAN Code
 • 9004267868343

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H411
   Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

© by adler-lacke.com