Aquawood Intermedio DQ

Farblos / 5 kg

Vodou ředitelná máčecí mezivrstva na okna a dveře. Aquawood Intermedio DQ, DQ WF obzvláště účinně brání jakémukoliv pronikání vlhkosti do konstrukce okna a zajišťuje kvalitní ochranu celého dílce.

Číslo položky:570600020005

Vydatnost: 11 m²/l

Způsob nanášení:

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Díky aplikaci máčením nebo poléváním může tato mezivrstva proniknout do všech částí okenního profilu, včetně konstrukčních spojů a otvorů. Tím se zabrání pronikání jakékoliv vlhkosti do dřeva. Díky vysokému obsahu sušiny dokonale ochrání i místa v drážkách, vývrtech i rohových spojích.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • optimální ochrana proti vlhkosti
 • ošetření celého povrchu
 • zabraňuje přebroušení barevných máčecích impregnací
Speciální vlastnosti
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Odolné
 • Biocidní produkt
 • Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 5

GTIN - EAN Code
 • 9004267333681

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Popis Velikost Druh dat
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com