Protor-Primo

Abruzzen wie 10003 neu / 2.5 l

Transparentní rozpouštědlový základ pro systém Aquawood Protor-Base L a Aquawood Protor-Finish L

Číslo položky:452105700402

Vydatnost: spotřeba přibližně 80 g/m²

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Rozpouštědlový základ na bázi alkydové pryskyřice s velmi dobrým smáčením pórů, zvýrazněním kresby dřeva a tranparentností. 

Produkt je navržen pro použití v systému s Aquawood Protor-Base L a Aquawood Protor-Finish L.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Biocidní produkt
 • Připravené k použití
 • Odolnost proti UV-záření
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Čistá hmotnost v kg
 • 2.202

Tónovatelné
  • Color4You
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

© by adler-lacke.com