Grilith Holzkitt

Ahorn / 3 kg

Tmel na dřevo

Číslo položky:5097003

Způsob nanášení:

Grilith tmel na dřevo je produkt na bázi dřevné moučky/alkydové pryskyřice/dusičnanu celulózy. Obsahuje rozpouštědlo.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Připravené k použití
Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H228
   Hořlavá tuhá látka.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
Oblast použití
 • Vhodné na opravu malých ploch před prvním broušením dřeva.

© by adler-lacke.com